Κώνοι The Bulldog Amsterdam Cones K/S

1.80

In stock

Προτυλιγμένοι κώνοι από λεπτό ριζόχαρτο,

18cm,

συσκευάσία 3 τεμαχίων.