Καλάθι

Νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία για την κάνναβη

By 10 Ιουλίου 2019 No Comments

 Τι ισχύει για την κάνναβη στην Ελλάδα και τι έγινε από την απερχόμενη κυβέρνηση σε σχέση με την νομιμοποίηση της κάνναβης ?

Σας παραθέτουμε όλη την νομοθεσία όπως αυτή δημοσιεύεται στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

http://www.minagric.gr/…/for-farmer…/crop-production/kannabh

Βιομηχανική Κάνναβη 08-05-19

http://www.minagric.gr/…/crop-produ…/kannabh/3316-bio-kanabh

Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019 12:00

* ΚΥΑ αριθμ. 982/88573(ΦΕΚ 1444 Β΄/24.04.2019) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31-7-2014, σ. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 της 20-6-2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης».

http://www.minagric.gr/…/ag…/KANABH/kya982_88573_fek1444.pdf

* ΚΥΑ αριθμ. 981/88525(ΦΕΚ 1445 Β΄/24.04.2019) «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού καταλόγου του είδους Cannabis sativa L».

http://www.minagric.gr/…/ag…/KANABH/kya981_88525_fek1445.pdf

* ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών αποφάσεων είναι εκείνα που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.)

http://www.minagric.gr/…/agrotis/KANABH/kya_enopoihmenh_kan…

* ΚΥΑ αριθμ. 1750/39224(ΦΕΚ Β’ 929/06.04.2016): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.

http://www.minagric.gr/…/agrot…/KANABH/fek_kannabi4_2016.pdf

* ΚΥΑ αριθμ. 1433/84905/(ΦΕΚ Β΄ 2392/21.06.2018): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης»

http://www.minagric.gr/…/agrotis/KANABH/fek2392_tropo1433_8…

* ΦΕΚ Β’ 2970/30.08.2017: Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» (ΦΕΚ 929/Β/2016)»

http://www.minagric.gr/…/KA…/fek2970_300817_tropokannabi.pdf

* Οδηγός καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα (Cannabis sativa L.)

http://www.minagric.gr/…/odhgos_kaliergeias2017_Cannabis.pdf

Φαρμακευτική Κάνναβη 21-02-19

http://www.minagric.gr/…/crop-p…/kannabh/6281-farmake-kanabh

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 15:40

* NOMOΣ. 4523. Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A΄ 41/07.03.18).

http://www.minagric.gr/…/ag…/KANABH/nomos4523_2018kanabi.pdf

* ΚΥΑ aριθμ.51483/700/Φ.15. Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ B΄ 1692/15.05.18).

http://www.minagric.gr/…/docs/ag…/KANABH/kya51483_150518.pdf

* Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ B΄ 2840/16.07.18).

http://www.minagric.gr/…/KANABH/ya_farm_kannabi_fek2840_160…

* Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51483/3700/Φ.15/2018 (Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης». (ΦΕΚ Β΄ 4426/ 5.10. 2018)

http://www.minagric.gr/…/ag…/KANABH/trop_kya51483_210219.pdf

* Τροποποίηση της αριθμ. 51483/700/Φ.15/2018 (Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ Β΄ 5129/ 15.11. 2018)

http://www.minagric.gr/…/KANABH/fek5129__tropo_kya51483_151…