1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο επισκέπτης-χρήστης του διαδικτυακού τόπου αυτού καλείται να διαβάσει όλους προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και συναλλαγών και να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστότοπου της HEALTH & CANNABIS μόνο και εφόσον τους κατανοεί και τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη-χρήστη στο δικτυακό τόπο αυτό επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης που αναγράφονται και τους αποδέχεται και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στην HEALTH & CANNABIS. H εταιρεία δύναται να τροποποιεί, να αφαιρεί η να προσθέτει ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση επίσης. Τυχόν ακύρωση ,ακυρότητα ή τροποποίηση κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακύρωση ,ακυρότητα των υπολοίπων. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του και μόνον αποκλειστικά ευθύνη και η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αντιλαμβάνεται και αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου της HEALTH & CANNABIS, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης.

2.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FDA)

Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων και δεν έχουν την πρόθεση να διαγνώσουν ή να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ασθένεια. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε πρόγραμμα χορήγησης καινούριων διατροφικών συμπληρωμάτων. Για τυχών απορίες όσον αφορά τα προϊόντα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  πριν την αγορά σας.

Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα φυσικό συστατικό της βιομηχανικής Κάνναβης (Sativa L).

Η HEALTH & CANNABIS δεν προσφέρει κανένα προϊόν από Ινδική κάνναβη – Μαριχουάνα. Δεν υποστηρίζουμε ή προωθούμε τη χρήση κανενός είδους απαγορευμένων φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Όλα τα προϊόντα κάνναβης που εμπορευόμαστε είναι 100% νόμιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Κατασκευάζονται από νόμιμες ποικιλίες βιολογικής κάνναβης Sativa L που περιέχουν το νόμιμο επίπεδο THC < 0,2% (λιγότερο από 0,2%).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επωνυμία :  Health & Cannabis – Κιαχίδης Αθανάσιος

Δραστηριότητα : Εμπόριο Ειδών Υγιεινής Διατροφής – Παραφαρμακευτικών προϊόντων – Συμπληρωμάτων Διατροφής

Διεύθυνση:  Ανδρεοπούλου 16Α , ΤΚ 54643 , Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ : 140255610  ΔΟΥ : Η’Θεσσαλονίκης

Αρ. ΓΕΜΗ : 43171306000

E-mail:   info@healthandcannabis.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 6931236654  &  +30 2314047984

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ

Η HEALTH & CANNABIS διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Τα στοιχεία που υποβάλλουν όλοι οι επισκέπτες-χρήστες στη HEALTH & CANNABIS θα πρέπει να είναι πλήρη , ορθά , αληθή, ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση που αυτά τυχόν αλλάξουν θα πρέπει να ενημερώσουν την HEALTH & CANNABIS ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πάντα πλήρη , ορθά , αληθή, ακριβή και έγκυρα. Όλα τα μέλη μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται γενικότερα με τον λογαριασμό τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία μας ,καθώς και είναι υπεύθυνα (τα μέλη) για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους. H HEALTH & CANNABIS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην χρήση των προσωπικών του στοιχείων όπως αυτά αναφέρθηκαν , δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Η HEALTH & CANNABIS δηλώνει ρητώς ότι tα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά. Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών της  HEALTH & CANNABIS επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

H HEALTH & CANNABIS συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς, γεγονός που συνεπάγεται μεταξύ άλλων την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων τύπου email/SMS/Viber, αλλά και τη χρήση εργαλείων marketing όπως το Google Analytics και το Pixel του Facebook.  Αν θέλετε να μάθετε περαιτέρω πληροφορίες ή έχετε ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων ή την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Κιαχίδη Αθανάσιο, τηλ. 231 404 7984 – e-mail: info@healthandcannabis.gr 

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων σας εξαρτάται από εσάς τους ίδιους, σύμφωνα με τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει μέσα στον ιστότοπο μας www.healthandcannabis.gr είτε από άλλες ενέργειες (διαφημιστικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις) που έχουμε προβεί.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας,  το e-mail σας, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σας καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορούμε να αποκτήσουμε, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

Κατά κύριο λόγο, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται για την εξυπηρέτηση των δικών σας αναγκών και την εκπλήρωση των συναλλαγών που επιθυμείτε. Μάλιστα, με τη συγκατάθεσή σας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να σας παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου.

6. ΑΡΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (COOKIES)

Όλοι οι ιστότοποι όπως και η HEALTH & CANNABIS μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη-επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της HEALTH & CANNABIS είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του εάν το επιθυμεί, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά ,είτε κατά περίπτωση. Σε αυτήν τη περίπτωση, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η HEALTH & CANNABIS δεν συλλέγει δεδομένα ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

7. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

H HEALTH & CANNABIS δεν επιτρέπει την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Η HEALTH & CANNABIS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη η χρήστη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στην HEALTH & CANNABIS, όποιοι και είναι αυτοί και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή χρηματική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ιστότοπο της HEALTH & CANNABIS περιέχονται σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών-επισκεπτών-μελών προκύψει, ως προς την χρήση αυτών των συνδέσμων ή ιστότοπων διότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της HEALTH & CANNABIS. Αυτό συνεπάγετε πως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση ή την επίσκεψη προς τους ιστοτοπους αυτούς, ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Η οποιαδήποτε ευθύνη είτε αστική είτε ποινική υπάρχει ή προκύψει , την φέρουν οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι και για την επίλυση, είναι υπεύθυνοι η επισκεπτες–χρηστες και οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστοτοποι. Η HEALTH & CANNABIS σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται ή αποδέχεται για το περιεχόμενο, την ασφάλεια χρήσης ή συναλλαγών και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων αυτών.

9. ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ειδικότερα, η HEALTH & CANNABIS δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο της HEALTH & CANNABIS. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές-συνεργάτες της. Η HEALTH & CANNABIS επιφυλάσσεται για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εν λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Στην HEALTH & CANNABIS όλο το περιεχόμενο της ,συμπεριλαμβανομένων γραφικών ,εικόνων ,φωτογραφιών , σχεδίων ,κειμένων ,των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών της εταιρείας και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της HEALTH & CANNABIS, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων και άλλων αποτελούν δική τους αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί είναι που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ,διανομή ,αναδημοσίευση, κοινοποίηση , μεταγλώττιση ,αναπαραγωγή ,διαμόρφωση ,διανομή ,μεταβίβαση η πώληση ,αλλοίωση ,αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή ή σε άλλους υπολογιστές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μορφή, οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται στο δικτυακό αυτό της HEALTH & CANNABIS με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή έγγραφη άδεια της εταιρείας  HEALTH & CANNABIS – ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι όροι χρήσης που αναγράφονται και η χρήση του διαδικτυακού τόπου της HEALTH & CANNABIS διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος από τους όρους που αναγράφονται κριθεί άκυρος τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Για οποιασδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της HEALTH & CANNABIS είτε σχετικά με την εφαρμογή ή με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης αρμόδια για την επίλυση είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.